Chào mừng đến với Giàn phơi thông minh Hàn Quốc

Tin tức

Lắp tại G3 330x Green Bay Mễ Trì

Lô gia căn hộ trước khi lắp giàn phơi

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc CH4190-O

Lô gia được làm bằng thạch cao, để lắp giàn phơi thông minh Wellex Hàn Quốc CH4190-O  được đẹp và chắc chắn, thợ khoét trần thạch cao, bắn ty để treo giàn phơi thông minh. Sau khi lắp giàn phơi được cố định, chắc chắn và thẩm mỹ. Xem chi tiết giàn phơi thông minh Hàn Quốc sau khi được lắp đặt tại G3 Green Bay Mễ Trì

Giàn phơi thông minh Wellex Hàn Quốc CH4190-O

Giàn phơi thông minh Wellex Hàn Quốc CH4190-O

Giàn phơi thông minh Wellex Hàn Quốc CH4190-O

Giàn phơi thông minh Wellex Hàn Quốc CH4190-O